Başlangıç / Genel Bilgiler / Lenfoma Kanseri Öldürür Mü?

Lenfoma Kanseri Öldürür Mü?

Çağımızda patlama yapan hastalık türü şüphesiz kanserdir. Kanser vakaları geçmişe oranla bir hayli arttığı gibi, farklı farklı türleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Son yıllarda oldukça yaygın görülen kanser türlerinden biride şüphesiz lenfoma kanseridir. Lenfoma kanseri olan veya kanser hastasının yakınları tarafından sürekli sorulan sorulardan biride lenfoma kanseri öldürür mü sorusudur. 

Her kanser türünde olduğu gibi lenfoma kanserinde de erken müdahale yani tedavi oldukça önemlidir. Kanserli hücrenin erken dönemde teşhis edilmesi ve yayılma göstermeden kontrol altına alınması, yaşama oranlarını oldukça fazla yükseltmektedir. Amerikan kanser derneği lenfoma kanseri için yapmış olduğu araştırmaları yüzdelik rakamlar çerçevesinde sunmuştur. Lenfoma kanseri öldürür mü sorumuzun cevabını, Amerikan kanser derneğinin sunmuş olduğu veriler doğrultusunda sizlere sunmaya çalışacağız. 

Lenfoma Kanseri Ölüm Oranları

Amerikan kanser derneğinin sunmuş olduğu verilere göre;

Hodgkin cinsi lenfoma kanserinde en az 5 yıl hayatta kalma oranı %86’dır. Yani bu demek oluyor ki 100 lenfoma kanseri olan hastanın 86’sı en az 5 yıl hayatta kalmaktadır. 

Hodgkin cinsi olmayan lenfoma kanserinde ise bu oran biraz daha düşüktür. Hodgkin cinsi olmayan lenfoma kanserinde en az 5 yıl hayatta kalma oranı ise %69’dur. Yani hodgkin türü olmayan lenfoma kanserinde 100 kişiden 69’u en az 5 yıl daha hayatlarını sürdürmektedir. 

Amerikan kanser derneği bu verileri, lenfoma kanseri hastaları kontrol altında tutarak elde etmiştir. 

5 Yıl Hayatta Kalma

Kanserli hastanın istatistiksel verilerini aktarmak amacı ile doktorlar, genellikle 5 yıllık döngüler halinde ifadeler kullanmaktadır. Bu 5 yıllık veri, hastanın hastalığa yakalanmasından itibaren geçerli olan süredir. Bu veriler yıllar boyunca, düzenli takip altında tutulan yüzlerce hatta binlerce hastanın, kansere vermiş oldukları tepkiler sonucunda elde edilmektedir. 

Örneğin en az 5 yıl hayatta kalma oranı %70 olan bir kanser türünde, 100 kişilik hasta gurubundan 70’i beş yıllık döngüyü atlatmış demektir. Genellikle ilk beş yılı atlatan hastalar uzun yıllar boyunca, ( farklı ölüme sebep olacak konular ele alınmadan ) yaşamaktadır. 

Ancak şu da unutulmamalıdır ki, her hasta kendine özeldir. Aynı tür kansere yakalanan hastalar, oldukça farklı tepkimeler vererek, farklı sonuçlar ile karşılaşabilmektedir. Aynı kanser türüne yakalanıp farklı sonuçlar alınmasının sebepleri bulunmaktadır. Bu sebepler şu şekildedir;

 • Hastanın görmüş olduğu tedavi şekli
 • Tümörün durumu ve bulunduğu bölge
 • Hastanın yaşı
 • Kanserin türü ve hangi evrede tedaviye alındığı

gibi faktörler kişiden kişiye tamamen farklılık göstererek, aynı kanser türüne yakalanmış kişilerde farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. 

Lenfoma Kanseri Evreleri Hodgkin Türü

 1. Evre: Tümör bu evrede tek bir lenf bezi bölgesindedir. Ölüm riskinin en düşük olduğu evredir. Bu evrede en az 5 yıl hayatta kalma oranı %90’dır.
 2. Evre: Bu evrede tümör iki veya daha fazla lenf bezi bölgesine yayılmıştır. Ölüm riski bu evrede de oldukça düşüktür. En az 5 yıl hayatta kalma oranı %90’dır.
 3. Evre: Tümör bu evrede diyaframın iki bölgesine, üstüne altına ve lenf bezlerine yayılmıştır. Bu evrede en az 5 yıl hayatta kalma oranı %80’tir. 
 4. Evre: Tümör bu evrede lenf bezleri dışında farklı bir organa sıçramıştır. Bu evredeki hastanın en az 5 yıl hayatta kalma oranı %65’tir.

Lenfoma Kanseri Evreleri Hodgkin Türü Olmayan

 1. Evre: Tümör bu evrede lenf bezinde ve lenf sistemine yakın olayan bir organda ortaya çıkmaktadır. Bu evrede hastanın en az 5 yıl hayatta kalma oranı %65’tir.
 2. Evre: Tümör bu evrede diyafram bölgesinde iki ve daha fazla lenf bezinde veya diyafram hattında bir organda görülmektedir. Bu evrede hastanın en az 5 yıl hayatta kalma oranı %65’tir.
 3. Evre: Tümör bu evrede diyaframın iki bölgesi ile lenf bezlerine yayılmış olur. Hastanın bu evrede en az 5 yıl hayatta kalma ihtimali %50’tir.
 4. Evre: Tümör bu evrede lenfatik sitemin dışında farklı bir organ veya bölgede tamamen yayılmış olur. Hasta bu evrede %50 ihtimal ile en az 5 yıl hayatta kalır. 

Lenfoma kanser öldürür mü makalemizin burada sonuna geldik. Umarım sizlere aydınlatıcı bilgiler sunmuşuzdur. Rabbimden tüm şifa bekleyen hastalara acil şifalar vermesini tememni edip, yakınlarına da sabır vermesini diliyorum. 

1 Yorum

 1. moral moral moral

  kanserin hangisi olursa olsun hepsinde moral oldukça önemlidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir